< Zpět

Obchodní podmínky

1. Definice některých pojmů

 1.1 ESHOP - Elektronické médium – portál , kde se střetává nabídka (Prodávající) a poptávka (Kupující)

1.2 Kupující – Zákazník, který má zájem o koupi Zboží a za tímto účelem se účastní Nabídky;

1.3 Nabídka - Zboží vystavené prostřednictvím Systému ESHOPU "shopecko.cz" , obsahující návrh na uzavření kupní smlouvy s pevně stanovenou cenou

1.4 Obchodní podmínky - „Obchodní podmínky provozu a užívání ESHOPU "shopecko.cz", příloha a nedílná součást Smlouvy;

1.5 NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014);

1.6 Prodávající - Prodejce, který má zájem o prodej Zboží, které pro tento účel vystavil Provozovatel v Nabídce;

1.7 Zboží - movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem Nabídky dle Obchodních podmínek

1.8 Provozovatel - osoba zřizující a provozující ESHOP

2. Systém prodeje

Provozovatel:

XJB Systems, s.r.o.

Sušice 33, 751 11 Sušice

IČO 29389569 

Telefon: +(420) 704 058058

ESHOP "www.shopecko.cz"" umožňuje Prodávajícím nabízet Zboží k prodeji Kupujícím. Provozovateli vzniká vůči Prodávajícím nárok na poplatky za jimi objednané služby, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě mezi Provozovatelem a Prodávajícím. Smlouvy mezi Provozovatelem a Prodávajícím jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě, nejsou přístupné a nemůžou  být předány bez souhlasu Prodávajícího

Provozovatel nenabízí v rámci ESHOPU "www.shopecko.cz"" vlastní zboží a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli. Provozovatel tedy neúčtuje Kupujícím žádné náklady na dodání Zboží. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného Zboží. Provozovatel však garantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

Kupující mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Systému "www.shopecko.cz" nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených zde: https://shopecko.cz/napiste-nam. Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechce-li komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji (viz příloha „Registrace a ochrana osobních údajů") se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz

Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

Smlouvy mezi Provozovatelem a Prodávajícím jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě , nejsou přístupné a nemůžou  být předány bez souhlasu Prodávajícího

Provozovatel kontroluje veškeré zboží, než je uvedeno do Nabídky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z ESHOPu Zboží, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Zboží. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany Prodávajícího.

Bezprostředně po skončení Nabídky poskytne Provozovatel automatizovaně prostřednictvím ESHOPU "www.shopecko.cz" Prodávajícímu údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci.

Kupující, kterému bylo Prodávajícím potvrzeno uzavření kupní smlouvy, a Prodávající jsou povinni kontaktovat se tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy.

 

3. Objednání zboží

Zboží uvedené na stránkách "www.shopecko.cz" je katalogem zboží oblečení a doplňků. Dostupnost zboží je uvedena online na kartě zboží a pokud by se skutečnost lišila bude vždy potvrzena telefonicky. Prodejce nebo dodavatel nezaručuje vždy dostupnost. Garantujeme, že dostupnost je na stránkách kontrolována minimálně dvakrát denně.

Zboží zákazník vybere ze seznamu, vloží jej do košíku. Po výběru zboží řádně vyplní objednávkový formulář. Vybere možnosti dopravy, možnosti platby a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je závazná a zákazník vždy obdrží konfirmaci na svou emailovou adresu použitou při registraci objednávky.

Ceny za dopravu určuje dopravní ceník u výrobku, nebo u celkové objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně poštovného a zákazník může být vyzván k jejich potvrzení.

Možnost zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a nabídne alternativní řešení.

Možnost zrušení objednávky je do 24h od jejího odeslání. Tato lhůta je lhůta mezi objednáním a odesláním zboží. Objednávku, která je již odeslána nelze zrušit, pouze lze od objednávky odstoupit - viz. Článek 7

 

3. Zaslání zboží zákazníkovi

Po potvrzení objednávky bude zboží v nejbližší možné době připraveno k expedici. Zboží bude zasláno patřičnou přepravní službou.

Dodací lhůta objednávky 

V obvyklých případech pokud je zboží skladem, objednáno a potvrzeno bude expedováno v den objednání a obvykle dodáno do 24hod. Pokud jsou okolnosti jiné, pak objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V ostatních případech bude dodavatel o dodací lhůtě zákazníka informovat. Zákazník je informován o odeslání zboží a pokud je možno, tak je informován o možnostech sledování zásilky online.

Zboží se považuje za dodané doručením přepravní službou na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

4. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a také jiných státu, kde lze zásilku dle pravidel prodejce uskutečnit. Náklady na dopravu zboží bez dalších příplatkových služeb (dobírka, express doručení apod.) jsou maximálně 199Kč. Dobírka je jako služba navíc za příplatek maximálně 60Kč, do zahraničí můžou být poplatky vyšší. Změny jsou vyhrazeny.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností plateb.

 • Dobírka
 • Bankovní převod (uskuteční se před expedicí zboží)
 • GoPay - platby zprostředkující smluvní partner (jedná se o externí službu z důvodu bezpečnosti)

Zásilka se zbožím neobsahuje vždy daňový doklad a návod k použití zboží. Ty jsou případně zasílány e-mailem včetně informací o přepravě. Pokud zásilka neobsahuje daňový doklad, vždy je přiložen dodací list, který také slouží jako záruční a doklad o pořízení zboží. Záruční list (pokud jej výrobce dodává a vyžaduje pro případnou opravu, u oblečení toto není) bude zaslán po prodlení 14-ti denní zákonné lhůty vrácení zboží.

 

5. Převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží, Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím 

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována e-mailem, nebo telefonicky. Zákazník může využít Zákaznické rozhraní na stránce - sekce "Napište nám"

 

6. Záruční podmínky a případná reklamace zboží - uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

Záruční doba a záruční list 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím

Záruční doba je stanovena dle platného zákona. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, bude tento zaslán po 14-ti denní lhůtě, nebo je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad nebo dodací list, který je přiložen u dodaného zboží, nebo postačí doklad odeslaný elektronicky. Zákazník má na svém profilu vždy možnost si daňový doklad stáhnout.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazník má právo zboží poslat k odbornému posouzení, kde dojde k ohodnocení poškození zboží.

7. Reklamace - Reklamační řád

7.1 Tento Reklamační řád byl zpracován dle § 2166 občanského zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené kupujícími (dále jen „Kupující“) v obchodu shopecko. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v obchodu shopecko (shopecko.cz).

7.2 Reklamační řád je určen Kupujícím – spotřebitelům, kteří si v internetovém obchodě provozovatele (dále jen „Internetový obchod“) zakoupili zboží (dále jen „Zboží“). Na všechny Kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahuje pouze čl. 3 Reklamačního řádu, který popisuje, jak reklamovat vadné Zboží. Kupujícím – podnikatelem jsou osoby, které naplňují znaky podnikatele ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Výlučně na podnikatele se pak vztahuje čl. 2.5 tohoto Reklamačního řádu.

7.3 Zbožím se rozumí věc zakoupená v Internetovém obchodu shopecko (shopecko.cz).

7.4. Jaké máte práva v případě vad zboží, Co je to vada Zboží

7.4.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 1. má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které jsou uvedeny v Kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4.2 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 7.4.1.

7.4.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.5 Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží

7.5.1. Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost:

 1. u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
 2. v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
 3. v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
 4. v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
 5. za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

7.5.2 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

7.6 Na co má Kupující – spotřebitel nárok v případě vadného Zboží:

7.6.1 Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,

 1. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 7.6.2 nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 7.6.3), nebo
 2. pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží),
 3. pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo
 4. pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

7.6.2 Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží (např. poškozené tkaničky u bot, které jsou jinak bez vad), může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.

7.6.3 Bezplatné odstranění vady Zboží

7.6.4. Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,

 1. není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,
 2. pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo
 3. pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

7.6.5 Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 7.6.1 – 7.6.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 7.6.1 – 7.6.3, ale

 1. Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo
 2. Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo
 3. zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.6.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

7.7 Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

7.7.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.

7.7.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím.

7.7.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 7.7.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 7.7.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

7.7.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 7.7.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

7.5 Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

7.5.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 občanského zákoníku.

7.6. Jak reklamovat Vadné zboží

7.6.1 Reklamace (oznámení) vad Zboží

7.6.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží písemně, emailem nebo telefonicky provozovateli na adrese uvedené v čl. 7.7 reklamačního řádu. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

7.6.1.2 Kupující je povinen, pokud je to nutné a po předchozí domluvě s provozovatelem, Prodejcem reklamované Zboží zaslat Provozovateli popř. jinému podnikateli určenému k opravě, a to bez zbytečného odkladu poté, co odešle reklamaci. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 7.6.3.1.

7.6.1.3 Kupujícímu doporučujeme reklamované Zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží a případně Zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení Prodávajícímu Kupující.

7.6.1.4 Vykazuje-li Zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání Zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

7.6.2 Postup při uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady Zboží

7.6.2.1 V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

7.6.3 Vyřízení reklamace Prodávajícím

7.6.3.1 O reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, se rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky a/nebo zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 7.6.3.2.

7.6.3.2 O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je provozovatel, prodejce povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

 1. datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
 2. důvody reklamace;
 3. způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem;
 4. výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);
 5. zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);
 6. zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

7.6.3.3 Povinnost sepsat reklamační protokol se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.6.3.4 Kupující je povinen vyzvednout si reklamované Zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované Zboží v uvedené lhůtě, vzniká Prodávajícímu nárok na skladovné a případně i nárok na svépomocný prodej za podmínek uvedených v obchodních podmínkách internetového obchodu shopecko.cz a v občanském zákoníku.

7.7 Adresa provozovatele

7.7.1 Zasílací adresa pro reklamace pro české a zahraniční zákazníky (Kupující):

shopecko.cz
Sušice 33, 751 11 Přerov

7.8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.8.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 01. 06. 2018

 

8. Odstoupení od smlouvy

V případě Odstoupení od Smlouvy a vrácení zboží může zákazník využit postupu uvedeného ZDE (ODKAZ) - "Online reklamace - rychlé řešení pro zákazníka

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu.

Právo dodavatele na odstoupení

Odeslání objednávky Kupujícím nepředstavuje Smlouvu, a do zahájení plnění objednávky (odeslání zboží) je možné ji svobodně a bez následků upravit nebo zrušit telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající je tedy oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v nutných případech jako je např. nedostupnost zboží, výrazné změny ceny zbožím, apod. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od Smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se Smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí Prodávající Kupujícímu veškerá přijatá plnění.

Kupující může od Smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí provozovateli, např. elektronicky na emailovou adresu "info@shopecko.cz", použije odkaz na kontakt na zákaznickou linku (na Hlavní straně) či písemně na adresu Prodávajícího.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol faktury a datum nákupu a předložit originál, kopii dokladu o koupi zboží, nebo jinou informaci podle které bude možné objednávku dohledat.

Pokud již Kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět Provozovateli, kde Provozovatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět Prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené.

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

 • oblečení je bez původních štítků, visaček
 • zboží je vyprané
 • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,

Rozpor s Kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Provozovatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Na tyto kontakty je možno zasílat v budoucnu nabídky a jiné záležitosti spojené s "www.shopecko.cz". Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.  Od 25.5.2018 platí nové podmínky pro ochranu osobních údajů, ty naleznete pod tímto odkazem: GDPR - Ochrana osobních údajů

10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.